5-warez-kosciol-1942
Obrazek kategorii

Waręż

Historia. Waręż – wieś (do 1934 miasteczko) na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim. Do 17 września 1939 leżał w woj. lwowskim, a do 15 lutego 1951 w woj. lubelskim (powiat hrubieszowski) jako siedziba gminy Waręż.

Miasteczko zostało założone w 1538 przez Feliksa Oszczowskiego z Oszczowa na mocy przywileju króla Zygmunta I Starego. W okresie międzywojennym znajdował się w województwie lwowskim, w powiecie sokalskim. W 1688 roku Marek Matczyński założył w Warężu kolegium pijarów; do nauczycieli należał m.in. Ignacy Zaborowski, autor pierwszych tablic logarytmicznych (1787).

Od 26 października 1939 do 1944 należał do Generalnego Gubernatorstwa, w tym od 1 sierpnia 1941 do dystryktu Galicja GG. Od 1944 należał do Polski, po czym ponownie 15 lutego 1951 (na podstawie umowy o zmianie granic) do ZSRR, gdzie zmieniono nazwę na „Nowoukrainka” (do 1989). Do 1951 roku Waręż był siedzibą gminy Waręż na terenie Polski, która po przeniesieniu Waręża do ZSRR została przemianowana na gminę Hulcze, a siedziba przeniesiona do Hulczowa. Od 1951 Waręż należał do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a od 1991 do Ukrainy.