Projekt „Ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe osób przesiedlonych w ramach Akcji H-T 1951” dotyczy podtrzymywania tożsamości kulturowej osób dotkniętych akcją przesiedleńcza z 1951r. tzw. „akcją hrubieszowsko-tomaszowską”. Ludność polska, zamieszkująca tereny kresów, będące częścią województwa lubelskiego zmuszona została do opuszczenia swojej małej ojczyzny. Korekta granic jaka miała miejsce w 1951r. polegała na oddaniu ZSRR ,,kolana’’ Bugu w zamian otrzymując tereny w Bieszczadach. W ramach umowy Rzeczpospolita zrzekła się fragmentu województwa lubelskiego wraz z miejscowościami: Bełz, Uhnów, Krystynopol, Waręż, Chorobów, Sokal. W zamian otrzymaliśmy tereny Bieszczad z Ustrzykami Dolnymi oraz wsiami: Bystre, Czarna, Krościenko, Liskowate. Ludność przewieziona została wraz z całym inwentarzem w Bieszczady, gdzie musieli się zmierzyć z inną, nową rzeczywistością, innymi warunkami życia i gospodarowania. To co ze sobą przywieźli to bezcenne materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Kresów, które bezpowrotnie zostały utracone na rzecz ZSRR. Ocalenie od zapomnienia dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację dokumentów, zdjęć, wywiadów, a także zebranie eksponatów lub ich rekonstrukcja pozwoli na odtworzenie warunków życia i gospodarowania mieszkańców wsi i miasteczek ziem utraconych w 1951 r.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy dołożyli wszelkich starań i wsparli nas pomocą w przygotowaniu Izby Pamięci poświęconej Akcji Przesiedleńczej H-T. W szczególności dziękujemy ofiarodawcom eksponatów, zdjęć, dokumentów oraz sponsorom i wszystkim, którzy wsparli nas swoją pracą, finansami lub chociaż dobrym słowem i radą. Dziękujemy Panu Zygmuntowi Krasowskiemu, Piotrowi Nastulak, Michałowi Pączka, Ryszardowi Maciuk, Tadeuszowi Gorczyca, Ryszardowi Rymarczyk, Bogusławowi Pleskaczowi. Serdeczne podziękowania dla Pani Poli Urban, Emilii Pastuszka, Adeli Szuba, Zofii Zięba, Władysławy Głazowskiej, Wioletty Wielgosz.

 

Zarząd Stowarzyszenia USTYAN