Obrazek kategorii

opielacz, pielnik

Narzędzie rolnicze do niszczenia chwastów oraz spulchniania gleby.